คุณกำลังมองหาอะไร?

RSS

Feed | ข่าวหมดอนามัย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ

กรมอนามัย ย้ำ ‘นักท่องเที่ยว – สถานประกอบการ’ เคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมเปิดเมืองอย่างปลอดภัย
23.09.2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ นักท่องเที่ยวและสถานประกอบกิจการต่างๆ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

การรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือก ตามมาตรา 305 (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ....
25.08.2564

ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือก ตามมาตรา 305 (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ....

คู่มือมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบการ
22.09.2564

คู่มือมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบการ

ภาพข่าว ”กรมอนามัยร่วมประชุมออนไลน์การดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฯ”
22.09.2564

ในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประกอบออก ตำบลประกอบ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิสัลยบุตร ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผ่าน Zoom meeting

กรมอนามัย เผย ผลโพล ชี้ชัด ทำความสะอาด-ฆ่าเชื้อโรค สถานประกอบกิจการ เป็นมาตรการพิเศษทำได้ทันที
22.09.2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลจากอนามัยโพล ประชาชนเห็นด้วยกับมาตรการ ‘ทำความสะอาด – ฆ่าเชื้อโรคสถานประกอบการทุกชั่วโมงมากที่สุด’ ร้อยละ 87 ที่สามารถทำได้ทันที พร้อมย้ำสถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงอย่างเคร่งครัด หากต้องรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อลดเสี่ยงการติดและแพร่เชื้อของโควิด -19

กรมอนามัย ย้ำ ขนมไหว้พระจันทร์ ‘แป้ง - น้ำตาล’ สูง กินมากเสี่ยงอ้วน
21.09.2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะให้กินขนมไหว้พระจันทร์ในปริมาณที่เหมาะสม พบไส้เม็ดบัวและไข่ 100 กรัม ให้พลังงานสูงสุด อยู่ที่ 404 กิโลแคลอรี หวั่นกินมาก ขาดการออกกำลังกาย เสี่ยงอ้วน

ภาพข่าว ”กรมอนามัยร่วมประชุมออนไลน์การดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฯ”
21.09.2564

ในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสำนักเอาะ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผ่าน Zoom meeting

กรมอนามัย แนะวิธีทำความสะอาดศูนย์แยกกักตัวในชุมชน – ศูนย์พักคอย ก่อนคืนพื้นที่สู่ชุมชน
20.09.2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะวิธีทำความสะอาดศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) และศูนย์พักคอย ตั้งแต่บริเวณพื้น ทางเดิน โต๊ะ เก้าอี้ เตียง ห้องส้วม ก่อนคืนพื้นที่ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของคนในชุมชน

กรมอนามัยจัดชุด ‘นายสะอาด’ 1,000 ชุด ช่วยพื้นที่น้ำท่วม
18.09.2564

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบศูนย์อนามัยลงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชน รวมทั้งสนับสนุน“ชุดนายสะอาด”จากส่วนกลาง จำนวน1,000 ชุด ประกอบด้วยอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็นเบื้องต้น สำหรับผู้ประสบภัย

Slot Float Image 01

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน