คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คณะกรรมการองค์กรสร้างสุข

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.2 ผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 11

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลตัวชี้วัดที่ 2.2 เมย64.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข วันที่ 12 มีค 64

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการประชุม 12 มีค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการประเมิน 5 ส และกิจกรรม HWP และ 5 ส ศูนย์อนามัยที่ 11

ผลการประเมิน 5 ส และภาพกิจกรรมดำเนินงาน HWP และ 5 ส ศอ.11

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
okผลการประเมิน 5 ส และภาพกิจกรรม ศอ11.pdf
ขนาดไฟล์ 49.37 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา วัฒนธรรมองค์ ศอ.11

รายงานสรุป ตัวชี้วัด 2.2ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (one page)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลตัวชี้วัดที่ 2.2- 3 กพ 64 ส่งรายงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการประเมิน HWP การวิเคราะห์ ความผูกพันองค์กร สุขภาพ และอื่นๆ ปีงบประมาณ?2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการปประเมิน:แผน:การวิเคราะห์ HWP:ความผูกพันและอื่นๆ ศอ11_.pdf
ขนาดไฟล์ 10.00 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การตรวจวัดแสง ศูนย์อนามัยที่ 11

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การตรวจวัดแสงในอาคารสำนักงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ทส2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ทส2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการตรวจวิเคราะห์ร้านจำหน่ายอาหาร ศอ11

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมร้านจำหน่ายอาหาร (ผู้สัมผัสอาหาร) ศอ11

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประชุมร้านค้า ศอ11.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย