คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข่าวประกาศ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปรายงานการประชุม ติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

รายละเอียด
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รายละเอียด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุม ติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ วันที่่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

รายละเอียด
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียด
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม.63

งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม.63.pdf
ขนาดไฟล์ 5.43 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ

ดาวโหลดเอกสาร
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวโหลดเอกสาร
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศประกาดราคาเช่าเครื่องแปลงสัณณาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด
ขนาดไฟล์ 6.42 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียด
ขนาดไฟล์ 1.35 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียด
ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

รายละเอียด
ขนาดไฟล์ 8.35 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 11 ครั้งที่ 8/2563

รายละเอียด
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย